Εταιρική Υποστήριξη

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης

 • Επιστημονική τεκμηρίωση και σύνταξη επιστημονικού υλικού τροφών,  συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων, βασιζόμενη σε διεθνή βιβλιογραφία και ερευνητικά αποτελέσματα
 • Έντυπη και ηλεκτρονική ενυπόγραφη αρθρογραφία προβολής, υποστήριξης και τεκμηρίωσης  τροφών,  συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων
 • Κέντρο υποστήριξης και τεκμηρίωσης-εξυπηρέτησης κοινού/ καταναλωτών
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Εκπαίδευση –ενημέρωση εμπλεκομένων συνεργατών (ιατρών, φαρμακοποιών, πωλητών) που χρήζουν ενημέρωσης και εκπαίδευσης

Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Προτάσεις νέων προϊόντων και σχεδιασμός προετοιμασίας

 

Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Προγραμμάτων Πρόληψης-Παρέμβασης και Αγωγής Υγείας στο ανθρώπινο δυναμικό εταιριών και παροχές για:
 • Απώλεια και διατήρηση βάρους, βάσει Τεχνικών Τροποποίησης Συμπεριφοράς
 • Σωματομετρία (Λιπομέτρηση, Περιεκτικότητα σωματικών υγρών, Περιφέρειες)
 • Αντιμετώπιση Παιδικής Παχυσαρκίας
 • Αντιμετώπιση Κλινικών Περιστατικών (διαβήτης, υπέρταση, αρθροπάθειες κ.α.)
 • Εγκυμοσύνη – Θηλασμός
 • Επισκέψεις κατ΄οίκον

 

Άλλες Υπηρεσίες Επιστημονικής Στήριξης

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας και συμμετοχή σε συνέδρια
 • Επιστημονική κάλυψη ημερίδων
 • Συμμετοχή με προτάσεις και στήριξη των επιχειρησιακών δράσεων
 • Επικοινωνίας και προώθησης για τα στοιχεία και τις ιδιότητες συστατικών των τροφίμων, των ποτών, των διατροφικών συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων, κατάρτιση ετικετών και προσδιορισμός GDA, οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση καμπάνιας επικοινωνίας σε ιατρούς, φαρμακοποιούς, διαιτολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας.