Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στο δια..της Τροφής!!

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, που παραθέτουμε παρακάτω, πριν αρχίσετε την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο.

Αρχίζοντας την περιήγησή σας στο δια…της Τροφής θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, που θα διαβάσετε παρακάτω. Οι όροι αυτοί μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση εσείς θα μπορείτε να τους βλέπετε πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, που θα υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος κάθε σελίδας.

Το βασικότερο που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι ο διαδικτυακό αυτός τόπος έχει έναν και μόνο σκοπό: την παροχή πληροφοριών σε θέματα διατροφής και υγείας και σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή.

Επομένως, αν είστε επαγγελματίας του χώρου της υγείας, οι παρεχόμενες πληροφορίες της ιστοθέσης αυτής δεν υποκαθιστούν το κλινικό σας κριτήριο και τον συμβουλευτικό σας ρόλο ως πάροχο εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας.

Αν είστε απλός χρήστης, πρέπει να τονιστεί, ότι η πληροφόρηση αυτή δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή και, επομένως, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την σχέση σας με τον ιατρό σας ή άλλον λειτουργό υγείας.

Η επιστημονική ομάδα του δια… της Τροφής αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες στον χώρο τους, έτσι ώστε η οποιαδήποτε πληροφόρηση να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκυρη. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε είδος πληροφόρησης παρέχεται από μη επιστημονικά εκπαιδευμένο άτομο ή οργάνωση, αυτό θα δηλώνεται ρητά.

Δεν προσφέρουμε κάποια εγγύηση έγγραφη ή μη, άμεση ή έμμεση σχετικά με την πληροφόρηση που παρέχεται από τον διαδικτυακό μας τόπο. Αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς.

Δεν είμαστε κατά νόμο υπεύθυνοι για πιθανές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την χρήση των πληροφοριών που υπάρχουν στον διαδικτυακό μας τόπο. Όπως επισημάνθηκε και παραπάνω, οι πληροφορίες της ιστοθέσης δεν αποτελούν (ή αντικαθιστούν οποιαδήποτε) ιατρική συμβουλή (και γενικά συμβουλή οποιουδήποτε επιστήμονα υγείας π.χ. διαιτολόγου). Ως εκ τούτου, τα κείμενα του δια…της Τροφής δεν προορίζονται για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία. Οι δηλώσεις αυτές είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες ή τις συστάσεις του γιατρού ή αναγνωρισμένου επαγγελματία στον τομέα της υγείας.

Κατ’ επέκταση το υλικό, τα κείμενα αλλά και οι ισχυρισμοί των διαφημιστικών καταχωρήσεων των χορηγών αποτελούν δικιά τους πνευματική ιδιοκτησία και ευθύνη και δεν σχετίζονται με το υπόλοιπο υλικό και κείμενα των συγγραφέων και της ιστοθέσης.

Καλούμε όλους τους επισκέπτες της ιστοθέσης να αξιολογούν τις παρεχόμενες πληροφορίες. Τους μεν απλούς χρήστες, τους καλούμε να συζητήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες με τον αρμόδιο επιστήμονα υγείας τους. Τους, δε επιστήμονες υγείας, να διασταυρώσουν την πληροφόρηση με άλλες πηγές που θεωρούν αξιόπιστες και είτε να την επιβεβαιώσουν είτε να την απορρίψουν.

Η κριτική ματιά των χρηστών, σε ότι αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες, θα μας βοηθήσει ώστε να διατηρούμε όσο το δυνατό καλύτερη, εγκυρότερη και πιο αξιόπιστη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την διατροφή και την υγεία.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου της δια της… Τροφής (www.diatistrofis.gr), από οποινδήποτε χρήστη, σε οποιοδήποτε μέσο μετάδοσής της (κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.).

Η δια της… Τροφής (www.diatistrofis.gr), είναι ένας δικτυακός τόπος παροχής υπηρεσιών διατροφής, διαιτολογίας, τεκμηρίωσης, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και επιστημονικής-ενημερωτικής υποστήριξης. Για τις υπηρεσίες αυτές, η δια της… Τροφής έχει το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω ιστοσελίδας (website), ηλεκτρονικής εφαρμογής (web ή mobile application) και μέσω κάθε άλλου παρεχόμενου μέσου επιλογής της.

Η δια της… Τροφής και η ονομασία της ιστοσελίδας (domain name) www.diatistrofis.gr, βρίσκονται υπο την ιδιοκτησία της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία «δια… Τροφής», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Γεωργίου Πέτσιο, ο οποίος τη διαχειρίζεται νομίμως και μπορεί να παρέχει τα νόμιμα αυτά στοιχεία σε οποιονδήποτε επιθυμεί.

Η χρήση της ιστοσελίδας της «δια της… Τροφής» (στο εξής «η εταιρεία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις καθορίζονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και των επιμέρους σελίδων της.

Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας που την επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα/ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση απο αυτή, βεβαιώνεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Επομένως, όλοι οι επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας θα πρέπει να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από την ιστοσελίδα της εταιρείας και να απαίχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Οι όροι που αναφέρονται, οι προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας/mobile application της εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, καθορίζονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η δια της… Τροφής διατηρεί εις ολόκληρον και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να μελετούν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η δια της… Τροφής δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας/mobile εφαρμογής της, πληροφορίες οι οποίες είναι πλήρεις, ακριβείς και  αληθείς, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις διορθώνει.

Η δια της… Τροφής έχει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν ευθύνεται αποκλειστικά για τη προφύλαξη των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας/mobile application από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της δια…της Τροφής θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, αλλά και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν όλα τα παρεχόμενα μέτρα ασφαλείας από πιθανούς κινδύνους που παρουσιάζονται γενικότερα με τη χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση των επισκεπτών της δια της… Τροφής, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του www.diatistrofis.gr, δηλαδή το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της δια…της Τροφής και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, αντιγραφή, μεταποίηση, μεταφορά, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και η παραπλάνηση των χρηστών σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών φωτογραφιών, εικόνων, ονομάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της δια της… Τροφής, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της δια της… Τροφής, οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.diatistrofis.gr, η οποία αποσκοπεί στην δημοσίευση, αποστολή, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί ενόχληση, απειλή, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της δια της… Τροφής και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου. Εν συνεχεία, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή, προώθηση, δημοσίευση, ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με κάθε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της www.diatistrofis.gr, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της δια της… Τροφής αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η δια της… Τροφής διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας/mobile application. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται αυστηρά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρίας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την εταιρεία χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών/επισκεπτών/χρηστών μας μέσω μιας μοναδικής προσωποποιημένης εμπειρίας. Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικής και απλής χρήσης, φροντίζουμε να παρέχουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας στο επίπεδο που σας αρμόζει. Προκειμένου να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να σας παρέχουμε τα υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που επιθυμούμε, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση κάποιων βασικών σας πληροφοριών. Με την χρήση των υπηρεσιών μας, μας εμπιστεύεστε κάποια από τα στοιχεία σας που σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών μας. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ευθύνης και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο.

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.diatistrofis.gr, σεβόμαστε το προσωπικό σας απόρρητο. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας αναφέρουμε περιληπτικά τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε αν κάποια στιγμή δεν επιθυμείτε τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που παρέχονται προς την παρούσα ιστοσελίδα από τους χρήστες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα ή την mobile εφαρμογή της εταιρείας υπάρχει πιθανότητα να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων δεδομένων που σχετίζονται με εσάς. Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ενέργειες, όπως η βελτίωση της μορφής και τη δομής των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται άμεσα ή έμμεσα.

Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει ηθελημένα, απευθείας από εσάς με πληροφορίες που μας δίνετε εσείς οι ίδιοι μέσω της εγγραφής σας στις παροχές της εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομά σας, το e-mail σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, και ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Στόχος της συλλογής των παραπάνω πληροφοριών είναι η παροχή ύψιστων υπηρεσιών επικοινωνίας προς τους χρήστες/επισκέπτες. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα ορθής και συγκεκριμένης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και της εταιρίας, η παροχή προσωποποιημένων απαντήσεων στα ερωτήματα που γίνονται και η βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με τα παραπάνω στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθατε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, επακριβώς, τον χρήστη/επισκέπτη είναι, όμως, απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμη, ο έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη συνιστά στη μέτρηση του ποσοστού επισκεψιμότητας της www.diatistrofis.gr, στον καθορισμό των απαιτήσεων και επιθυμιών των χρηστών και στη γενικότερη βελτιστοποίηση των συναλλαγών με την επιχείρηση.

Η εταιρία και το www.diatistrofis.gr, δεσμεύεται στη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων για να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία εργαζόμενοι και συνεργάτες, αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για την απλή χρήση του www.diatistrofis.gr, δεν είναι απαραίτητη η επακριβής ταυτοποίηση των χρηστών/επισκεπτών. Η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται μόνο μετά από δική τους πρωτοβουλία όταν επιθυμούν την επικοινωνία μαζί μας, την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, την χρήση των υπηρεσιών μας καθώς και την αποστολή σε εμάς e-mail για την παροχή πληροφοριών. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία βεβαιώνεται ότι έχει δοθεί με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που θα συλλέγονται με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, στην εξυπηρέτηση του, στην υποστήριξη και ενίσχυση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και της δια…της Τροφής, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς και για την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων και υπηρεσιών του www.diatistrofis.gr  κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Τα στοιχεία και δεδομένα που δίνονται απευθείας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της δια της… Τροφής (ιστότοπος/mobile εφαρμογή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από στοιχεία που καταχωρεί ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης κατά την εγγραφή του, από στοιχεία που παραχωρούνται και καταχωρούνται όταν οι πελάτες μας ζητούν την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail, καθώς και από τα στοιχεία που παραχωρούνται λόγω σύνδεσης μέσω τρίτου παρόχου (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google). Τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία με την εταιρεία είναι το ονοματεπώνυμο και το e-mail του χρήστη/επισκέπτη. Η εταιρεία φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να τα παραχωρήσει προς τρίτους μόνο μετά από προηγούμενη άδεια του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε κάτω από τις εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως προϋποθέσεις, είναι πιθανή η συγκέντρωση, διατήρηση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την επίσκεψη στο www.diatistrofis.gr χωρίς την προηγούμενη του συγκατάθεση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης, ρυθμίζουν απόλυτα το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου εκτός και έχει ειδικά παρασχεθεί άδεια διαφορετικής χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας, της βελτιστοποίησης της εμπειρίας του χρήστη, της δημιουργίας νέων υπηρεσιών και κάθε άλλης διεργασίας που αποσκοπεί στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος χρήσης/επίσκεψης. Σε περίπτωση μετατροπής/ αλλαγής της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε ήδη με τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων μέσω της παρούσης προκειμένου να βεβαιώνεται η άδεια χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επικοινωνία σας με την www.diatistrofis.gr, αποθηκεύονται τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχετε για μελλοντική χρήση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η αποστολή e-mail προς τη εταιρία, καθώς και κάθε άλλος τρόπος επικοινωνίας θεωρείται ως συγκατάθεση χρήσης των στοιχείων σας για την εγγραφή στο Newsletter της εταιρείας. Μας επιτρέπεται να σας αποστέλλουμε e-mail για την προώθηση των λειτουργιών και των υπηρεσιών της εταιρείας που ενδέχεται να σας απασχολούν. Ακόμη, σας παρέχεται το δικαίωμα επιλογής του τύπου ειδοποιήσεων/επικοινωνίας που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς μέσω των οδηγιών που θα παρέχονται στο e-mail που θα λαμβάνετε. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε τη διαγραφή σας από την αναφερόμενη στο παρόν υπηρεσία. Επιπλέον, για τη διαφήμιση της εταιρείας θα γίνεται χρήση των δεδομένων σας, μόνο μετά από προηγούμενη αυστηρή συγκατάθεσή σας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες της δια της… Τροφής είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για νομικούς λόγους ή για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και για κάθε άλλη νομική ενέργεια που προκύπτει από την ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή από εντολή εισαγγελικής παραγγελίας κατά τις αντίστοιχες νομικές διαδικασίες. Ακόμη, επιτρέπεται να γίνει χρήση των πληροφοριών σας για ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλήματος κατά της εταιρείας, όπως και κάθε απάτης, απώλειας ή κατάχρησης των συστημάτων και των υπηρεσιών μας, προς προστασία των συμφερόντων της εταιρείας και των των χρηστών/επισκεπτών μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου διατηρεί την ισχύ της για όλα τα μέσα προβολής της εταιρείας (δικτυακός τόπος/mobile εφαρμογή κ.α.) και ιδιαίτερα μέσω της ιστοσελίδας www.diatistrofis.gr.

Σε περίπτωση διόδευσης/ανακατεύθυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας της δια της… Τροφής σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η δια…της Τροφής δεν φέρει ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία λειτουργούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Χρησιμοποιούνται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, καθώς και την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Η χρήση των cookies επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από την δια της… Τροφής που δε θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν χωρίς αυτά. Τα cookies, μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό διακομιστή (www.diatistrofis.gr) στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας. Κατά την επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο ή την mobile εφαρμογή της εταιρείας, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, αποθηκεύουν κάποιες προτιμήσεις του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Είναι απαραίτητα για την βελτίωση λειτουργίας του συστήματός μας, και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε με ορθό τρόπο το διαφημιστικό περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει καθώς και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες. Δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης του χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης. Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη, ενώ δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύουν έχει μόνο ο ιστότοπος/ mobile εφαρμογή από τον οποίο αυτά μεταφέρθηκαν. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κλπ) να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αυτόματη απόρριψη λήψης των cookies γενικώς από όλες τις ιστοσελίδες, είτε να επιλέξει να ενημερώνεται κάθε φορά που εισέρχεται σε μία ιστοσελίδα για τη λήψη ενός cookie και να διαλέγει εκείνη τη στιγμή αν θα επιτρέπει την λήψη ή την απόρριψη των cookies. Κάθε χρήστης/επισκέπτης/πελάτης που εισέρχεται στο δικτυακό τόπο/mobile εφαρμογή της εταιρείας, τεκμαίρεται ότι συναινεί με τη χρήση των cookies αυτής. Η δια… της Τροφής, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την πολιτική χρήσης των cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη. Κάθε αλλαγή που γίνεται στη παρούσα πολιτική, ισχύει από τη στιγμή δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή της δια… της Τροφής.

Καθώς συνεργαζόμαστε με άλλες ιστοσελίδες για να σας προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλες μας τις υπηρεσίες, υπάρχει η πιθανότητα κατά την χρήση/επίσκεψη σας σε κάποιον ιστότοπο/mobile εφαρμογή της εταιρείας μας, να προσέξετε ότι ξένοι ιστότοποι αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή/tablet/mobile συσκευή σας (π.χ. youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com). Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται τα cookies τρίτων μερών ή άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και προβάλλονται μέσω των δικτυακών τόπων της εταιρείας, αφού αυτοί κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικά τους cookies, ανεξάρτητα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της δια της… Τροφής.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εφόσον υπάρξει αλλαγή της διοίκησης της εταιρείας, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, πτώχευση, πώληση, και εισαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο επίπεδο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών της παρούσας. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται πάντοτε μετά από τη συμφωνία της παραλαβούσης επιχείρησης, να σεβαστεί τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης θα γίνεται ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ορίζεται ότι η εταιρεία δεν θα αποθηκεύει στοιχεία και δεδομένα ατόμων ηλικίας 16 ετών και κάτω, εκτός και αν έχει παρασχεθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου κηδεμόνα τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Αν σε περίπτωση αμέλειας αποθηκευτούν τα προαναφερθέντα δεδομένα, η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιβάλεται να διαγράψει τα δεδομένα αυτά και να αποτρέψει στο μέλλον οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Η δια της… Τροφής παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει μετά από επικοινωνία τους με την www.diatistrofis.gr. Για να ξεκινήσει η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία του χρήστη με την εταιρία της δια της… Τροφής, η οποία θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων του επισκέπτη. Η προηγούμενη ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων. Εν προκειμένω, για την τροποποίηση των πληροφοριών σας, ή να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τις υπηρεσίες και την λειτουργία της εταιρίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο www.diatistrofis.gr.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η λήψη πληροφοριών από τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και η χρήση για τη λειτουργία της δια της… Τροφής και των ενεργειών της, διατηρούνται και προφυλάσσονται από την εταιρεία μέσω της κατοχής όλων των σύγχρονων τεχνολογικά μέσων προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία και τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από κάθε διαδικασία που δεν ακολουθεί τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας, δηλαδή από κάθε μη ειδικώς επιτρεπόμενη πρόσβαση, παρέμβαση, απώλεια, κακόβουλη τροποποίηση, αλλαγή, κλοπή, ή καταστροφή. Η εταιρεία, επιτρέπεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνο στο προσωπικό και στους άμεσους συνεργάτες της οι οποίοι απαιτείται και επιτρέπεται να έχουν τέτοιου είδους πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες για την τέλεση των σκοπών της εταιρείας. Τα συγκεκριμένα μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις της εταιρείας τηρούν και θα τηρούν την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών της www.diatistrofis.gr, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναπτύσσονται και ισχύουν ως εξής:

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών του www.diatistrofis.gr , μπορεί να αποσυρθεί καθ’ ην στιγμήν επιθυμεί.

Δικαίωμα διόρθωσης: Τα στοιχεία σας διατηρούνται και φυλάσσονται όπως έχουν παραχωρηθεί από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε και να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας σε περίπτωση όπου θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι παράνομη, αιτείστε την αποφυγή επεξεργασίας των δεδομένων σας αντί της διαγραφής τους, χρειάζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα για νομικούς σκοπούς σε περίοδο που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία που υφίστανται από εμάς και τους συνεργάτες μας.

Δικαίωμα πρόσβασης: Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται εκ μέρους μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχουμε ή ελέγχουμε, τον τρόπο συλλογής τους καθώς και να λάβετε σχετικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων. Στην ανωτέρω περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αντίστοιχης χρέωσής σας για την παραχώρηση του αντιγράφου.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε στο βαθμό που αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα μας υποδείξετε.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για μελλοντική χρήση. Θα σταματήσει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των δεδομένων από εμάς ή από τρίτους συνεργάτες μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επεξεργασία δε βασίζεται σε δική σας συναίνεση αλλά σε δική μας πρωτοβουλία. Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επιτακτική νόμιμη ανάγκη προς υπεράσπισην των γενικότερων συμφερόντων μας για επεξεργασία και στήριξη τυχόν νομικών μας αξιώσεων. Μπορείτε, ακολούθως, να ζητήσετε την παύση της επεξεργασίας και την εν μέρει διαγραφή των δεδομένων σας από εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι να παύσουμε την επεξεργασία αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης του www.diatistrofis.gr θεωρεί ότι η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα όπου ζει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Χρονική περίοδος: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, η εταιρεία χρειάζεται τουλάχιστον 30 ημέρες για την επεξεργασία και ικανοποίηση του αιτήματος. Το παραπάνω διάστημα μπορεί να παραταθεί, ανάλογα τη φύση του αιτήματος.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε περίπτωση που επιθυμείτε την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία σας και η εταιρεία βάσει νομοθετικών διατάξεων δεν μπορεί να την παρέχει, οφείλει να σας γνωστοποιήσει τον λόγο άρνησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουμε την δυνατότητα να σας εντοπίσουμε στο σύστημά μας, δε θα υπάρχει η δυνατότητα να σας αντιμετωπίσουμε ως υποκείμενο δεδομένων προκειμένου να ασκήσετε τα ανωτέρω νόμιμα δικαιώματα, εκτός και αν μας παράσχετε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή σας. Ακολούθως, σε περίπτωση που μας ζητήσετε να απόσχουμε από μελλοντική επικοινωνία μαζί σας, διατηρούμε τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει προκειμένου να γνωρίζουμε ότι πρέπει να απέχουμε από τέτοια δραστηριότητα.

Για κάθε ανωτέρω περίπτωση καθώς και για κάθε περεταίρω ενημέρωση σε σχέση με τα νομικά δικαιώματα των επισκεπτών/πελατών, ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να αντιταχθεί στην χρήση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του, καθώς και για την ενημέρωση περί νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών (Newsletter) αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diatistrofis.gr

Σε κάθε περίπτωση εταιρεία, μέσω της παρούσης, και ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει, βελτιώνει και τροποποιεί την παρούσα πολιτική. Συστήνεται στους χρήστες του www.diatistrofis.gr, όπως επισκέπτονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε πιθανή αλλαγή. Δε θα πραγματοποιείται προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, παρεπόμενη της ανανέωσης του παρόντος κανονισμού,

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας ή/και της mobile εφαρμογής της δια της… Τροφής, θα σημαίνει αυτόματη αποδοχή και συναίνεση στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας, όπως έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν μέσω αυτής.