Υπηρεσίες

Διαιτολογικές υπηρεσίες

 

Διαιτολογικά γραφεία Ρύθμισης Βάρους & Τροποποίησης Συμπεριφοράς* δια…της Τροφής

Τμήματα

 • Απώλεια και διατήρηση βάρους, βάσει Τεχνικών Τροποποίησης Συμπεριφοράς
 • Σωματομετρία (Λιπομέτρηση, Περιεκτικότητα σωματικών υγρών, Περιφέρειες)
 • Αντιμετώπιση Παιδικής Παχυσαρκίας
 • Αντιμετώπιση Κλινικών Περιστατικών (διαβήτης, υπέρταση, αρθροπάθειες κ.α.)
 • Εγκυμοσύνη – Θηλασμός
 • Επισκέψεις κατ΄οίκον
 • Αθλητική διατροφή – Πρωταθλητισμός

 

Εταιρικές Υπηρεσίες

 

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης

 • Επιστημονική τεκμηρίωση και σύνταξη επιστημονικού υλικού τροφών,  συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων, βασιζόμενη σε διεθνή βιβλιογραφία και ερευνητικά αποτελέσματα
 • Έντυπη και ηλεκτρονική ενυπόγραφη αρθρογραφία προβολής, υποστήριξης και τεκμηρίωσης  τροφών,  συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων
 • Κέντρο υποστήριξης και τεκμηρίωσης-εξυπηρέτησης κοινού/ καταναλωτών
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Εκπαίδευση –ενημέρωση εμπλεκομένων συνεργατών (ιατρών, φαρμακοποιών, πωλητών) που χρήζουν ενημέρωσης και εκπαίδευσης

 

Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης

 • Προτάσεις νέων προϊόντων και σχεδιασμός προετοιμασίας
 • Τεχνο-μεσητία και διαμεσολάβηση με εργαστήρια ΑΕΙ-ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα για κατάρτιση κοινών ερευνητικών προτάσεων που χρηματοδοτούνται από ΓΓΕΤ ΕΕ Υπουργεία ΕΣΠΑ κλπ

 

Άλλες Υπηρεσίες Επιστημονικής Στήριξης

 • Εκπροσώπηση της εταιρείας και συμμετοχή σε συνέδρια
 • Επιστημονική κάλυψη ημερίδων
 • Συμμετοχή με προτάσεις και στήριξη των επιχειρησιακών δράσεων
 • Επικοινωνίας και προώθησης για τα στοιχεία και τις ιδιότητες συστατικών των τροφίμων, των ποτών, των διατροφικών συμπληρωμάτων και μη συνταγογραφούμενων προϊόντων, κατάρτιση ετικετών και προσδιορισμός GDA, οργάνωση, διαχείριση και εκτέλεση καμπάνιας επικοινωνίας σε ιατρούς, φαρμακοποιούς, διαιτολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας.
 • Προγραμμάτων Πρόληψης-Παρέμβασης και Αγωγής Υγείας στο ανθρώπινο δυναμικό εταιριών.

 

*Στα γραφεία μας εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο-τεχνική αλλαγής διατροφικής συμπεριφοράς βασισμένο σε πρωτόκολλα Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας (C.B.T.) εκπονημένο από την ομάδα μας και σε πλήρη συμφωνία με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Το πρωτόκολλο αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και αποτελείται από τις ενδεικτικές συνεδρίες που παρατίθενται στο τελος, μαζί με τη βασική-γεννησιουργό βιβλιογραφία τους, η οποία συμπληρώνεται διαρκώς βάσει τελευταίων ερευνών που δημοσιεύονται σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά:

Η φιλοσοφία δια…της Τροφής

Η σύγχρονη Επιστήμη της Διατροφής επιτάσσει νέες τακτικές, διαφορετικές από την κλασσική διαιτολογική αντιμετώπιση. Απαιτείται μια «ολιστική» διατροφική προσέγγιση, όπου πέρα από το διαιτητικό σχήμα θα πραγματεύεται και τις ψυχολογικές, βιωματικές και συναισθηματικές προεκτάσεις του φαγητού. Χειριζόμαστε τον άνθρωπο ως οντότητα πολύπλευρη και πολύπλοκη (όπως άλλωστε είναι και το πρόβλημα της παχυσαρκίας) και όχι ως ένα αριθμό σε μια ζυγαριά. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι μόνο να χάσουμε αλλά να διατηρήσουμε ένα σταθερό χαμηλό βάρος και ο τρόπος φυσικά δεν είναι μια δίαιτα αδυνατίσματος με την κλασσική της έννοια.

 

Ολιστική προσέγγιση δια…της Τροφής

Σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή είναι τόσο το αίσθημα ευεξίας και ισορροπίας, όσο και ο έλεγχος του ερεθίσματος και η γνώση των τρόπων και των λόγων για τους οποίους τρώμε. Και εκεί βρίσκεται η λύση, στην στάση μας απέναντι στο φαγητό. Η μέθοδος μας επικεντρώνεται στον παράγοντα άνθρωπο και στις ιδιομορφίες που τον χαρακτηρίζουν. Παράλληλα, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογικών μέσων παρέχουμε μέτρηση του βασικού μεταβολικού ρυθμού (B.M.R. – έμμεση θερμιδομετρία) και εφαρμόζουμε σύγχρονες Τεχνικές Τροποποίησης Συμπεριφοράς που εξασφαλίζουν την απώλεια λίπους και διατήρηση βάρους μέσα από 5 βασικά βήματα:

1. Διατροφική Εκπαίδευση

Πότε θεωρείται επιτυχές το αδυνάτισμα;

Πως καθορίζουμε μόνοι μας την ποσότητα και τη συχνότητα των γευμάτων;

2. Εντοπισμός – Παραδοχή

Ποια συστηματικά λάθη κάνουμε στη διατροφή μας;

Πότε είμαστε πιο ευάλωτοι σε διατροφικές παρεκτροπές;

Πως αισθανόμαστε για το φαγητό;

3. Ενεργοποίηση

Πως θα αντισταθούμε στις παρορμήσεις;

Τι θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε διατροφική συμπεριφορά;

4. Διαχείριση

Πως θα χειριστούμε ποικίλα διατροφικά ερεθίσματα όσο περνάει ο καιρός;

Πως «χτίζουμε» καινούργιες διατροφικές συνήθειες;

Η φυσική δραστηριότητα παίζει ρόλο;

5. Αποφυγή Υποτροπών

Εάν σταματήσω να χάνω ή ακόμα πάρω και λίγο βάρος, πως θα το χειριστώ;

Πως θα κρατήσω για πάντα ένα επιθυμητό βάρος;

Σκοπός

Τροποποιώντας μεθοδευμένα τη διατροφική μας συμπεριφορά με καθημερινές, μικρές αλλά συστηματικές πρακτικές δια…της Τροφής, εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αφού γινόμαστε οι ίδιοι θεραπευτές του εαυτού μας. Ο απώτερος σκοπός είναι να αναπτύξουμε και να υιοθετήσουμε ένα σωστό αλλά βιώσιμο τρόπο διατροφής, βασισμένο στα εξατομικευμένα θέλω και μπορώ, έτσι ώστε το φαγητό από εχθρός να γίνει φίλος. Παραφράζοντας τη ρήση του Κομφούκιου θα λέγαμε πως «όλοι ξέρουν να τρώνε, αλλά λίγοι ξέρουν το πώς και το γιατί».

 

Ενδεικτικές Συνεδρίες:

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η: Σχεδιασμός Γευμάτων-Μερίδα, Πείνα-Κορεσμός
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2η: Κατά τη Διάρκεια του Γεύματος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η: Κοινωνικό Φαγητό-Σερβίρισμα
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η: Έλεγχος Ερεθίσματος, Trigger Foods
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η: Ιδανικός Τρόπος Απώλειας Βάρους
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6η: Αύξηση Φυσικης Δραστηριότητας
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η: Π-Ρ-Σ και Παθητική Υπερκατατανάλωση
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η: Απολογισμός, Μπαταρία της Αποφασιστικότητας
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9η: Συναισθηματικό Φαγητό-μέρος Ι
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10η: Συναισθηματικό Φαγητό-μέρος ΙΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11η: Αποφυγή Παρεκτροπών
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12η: Πρωτεύοντες και μη Στόχοι-Επανάληψη
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 13η: Πιέσεις για Φαγητό
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 14η: Φαγητό ως Επιβράβευση-Στέρηση
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15η: Οικοδεσπότης-Καλεσμένος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16η: Εικόνα Σώματος-Αρνητικές Πεποιθήσεις
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17η: Αποφυγή και Έλεγχος Σώματος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18η: Αποδοχή και Αλλαγή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19η: Προγραμματισμός Διακοπών
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 20η: Διαχείρηση Άγχους μερός Ι
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21η: Διαχείρηση Άγχους μερός ΙΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 22η: Διατήρηση Απώλειας Βάρους
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 23η: Σενάρια Επανάκτησης Βάρους
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 24η: Ολοκλήρωση Προγράμματος, Test Γνώσεων-Πρακτικής

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

 

Fairburn CG. Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders. New York: Guilford Press, 2008.

Michael F. Roizen and Mehmet C. Oz. YOU: On A Diet! The Insider’s Guide to Easy and Permanent Weight Loss. London: HarperThorsons Publications,  2007

James O. Hill Ph.D., John C. Peters Ph.D., Bonnie T. Jortberg M.S. R.D. The Step Diet: Count Steps, Not Calories to Lose Weight and Keep It off Forever. New York: Workman Publishing Company, 2004.

Παπαλαζάρου Α., Χωρίς Δίαιτα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2004.

Cooper Z, Fairburn CG, Hawker D. Cognitive Behavioral Treatment of Obesity: A Clinician’s Guide. New York: Guilford Press, 2003.

Fairburn CG, Brownell KD (eds). Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook (Second Edition). New York: Guilford Press, 2002.

Clark DM, Fairburn CG (eds). Science and Practice of Cognitive Behaviour Therapy. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Fairburn CG. Overcoming Binge Eating. New York: Guilford Press, 1995.

Brownell KD, Fairburn CG (eds). Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive Handbook. New York: Guilford Press, 1995.

Fairburn CG, Wilson GT (eds). Binge Eating: Nature, Assessment and Treatment. New York: Guilford Press, 1993.