Πνευματικά Δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του δια…της Τροφής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κατατεθειμένων σημάτων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Στην πράξη, όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία του δια…της Τροφής και των συνεργατών του. Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να δουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μπορούν να τυπώσουν έναν αριθμό σελίδων για προσωπική τους χρήση, μπορούν ακόμα και να αποθηκεύσουν κάτι στον υπολογιστή τους για να το διαβάσουν αργότερα. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αφαιρέσουν από οποιοδήποτε αντίγραφο (έντυπο ή ηλεκτρονικό), ανεξάρτητα από την μέθοδο αποθήκευσής του, τις σημειώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στο υλικό μας. Επομένως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει (εν όλω ή εν μέρει) αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί» σε άλλες ιστοθέσεις, να διανεμηθεί ή μεταδοθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη.

Ο χρήστης του δια…της Τροφής κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, να πωλεί, να μεταπωλεί ή/και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του δια…της Τροφής. Σε ότι αφορά την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο ή άλλου, αυτή επιτρέπεται μόνο όταν αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του συγγραφέα και προβάλλεται η πηγή με αντίστοιχη «σύναψη» (link) από το χώρο της ιστοσελίδας αναδημοσίευσης προς τον αντίστοιχο χώρο στο δια…της Τροφής, ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του συγγραφέως.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω όρους επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας.