Έχει φυσιολογικό βάρος το παιδί σας;

Με τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε αν το βάρος του παιδιού σας είναι στο εύρος του φυσιολογικού. Υπολογίστε πρώτα το ΔΜΣ του παιδιού σας, με τη βοήθεια των εργαλείων μας, στο κουμπί «Δείκτης Μάζας Σώματος», ή με τη βοήθεια του τύπου:

ΔΜΣ= Βάρος (σε κιλά) / Ύψος x Ύψος (σε μέτρα).

Στη συνέχεια συγκρίνετε την τιμή αυτή με τις τιμές του παρακάτω πίνακα, βάσει του φύλου και της ηλικίας του παιδιού. Οι τιμές αυτές δίνουν την οριακή τιμή του ΔΜΣ για ένα φυσιολογικό βάρος. Πάνω από αυτές ορίζεται το υπέρβαρο ή η παχυσαρκία για παιδιά και εφήβους ηλικίας 2-18 ετών.

Πίνακας – Διεθνείς οριακές τιμές για το Δείκτη Μάζας Σώματος για υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, Cole et al. 2000

 

ΔΜΣ> (Υπέρβαρο)

ΔΜΣ> (Παχυσαρκία)

Ηλικία (έτη)

Αγόρια

Κορίτσια

Αγόρια

Κορίτσια

2

18,41

18,02

20,09

19,81

2,5

18,13

17,76

19,80

19,55

3

17,89

17,56

19,57

19,36

3,5

17,69

17,40

19,39

19,23

4

17,55

17,28

19,29

19,15

4,5

17,47

17,19

19,26

19,12

5

17,42

17,15

19,30

19,17

5,5

17,45

17,20

19,47

19,34

6

17,55

17,34

19,78

19,65

6,5

17,71

17,53

20,23

20.08

7

17,92

17,75

20,63

20,51

7,5

18,16

18,03

20.09

21,01

8

18,44

18,35

21,60

21,57

8,5

18,76

18,69

22,17

22,18

9

19,10

19,07

22,77

22,81

9,5

19,46

19,45

23,39

23,46

10

19,84

19,86

24,00

24,11

10,5

20,20

20,29

24,57

24,77

11

20,55

20,74

25,10

25,42

11,5

20,89

21,20

25,58

26,05

12

21,22

21,68

26,02

26,67

12,5

21,56

22,14

26,43

27,24

13

21,91

22,58

26,84

27,76

13,5

22,27

22,98

27,25

28,20

14

22,62

23,34

27,63

28,57

14,5

22,96

23,66

27,98

28,87

15

23,29

23,94

28,30

29,11

15,5

23,60

24,17

28,60

29,29

16

23,90

24,37

28,88

29,43

16,5

24,19

24,54

29,14

29,56

17

24,46

24,70

29,41

29,69

17,5

24,73

24,85

29,70

29,84

18

25

25

30

30