Υπολογίστε το Βασικό Μεταβολικό σας Ρυθμό (B.M.R.)!

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR) αντιστοιχεί στο ποσό της ενέργειας που δαπανάται όταν το άτομο βρίσκεται σε ανάπαυση, σε ουδέτερα θερμαινόμενο περιβάλλον και μεταγευματικά (δηλ. το πεπτικό σύστημα είναι αδρανές, κάτι που προυποθέτει 12ωρη νηστεία). Η ενέργεια που δαπανάται στην περίπτωση αυτή είναι επαρκής για τη λειτουργία βασικών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, εγκέφαλος και λοιπό νευρικό σύστημα, ήπαρ, νεφρά, σεξουαλικά όργανα, μύες και δέρμα). Περίπου το 70% της συνολικής ενεργειακής δαπάνης οφείλεται στις ενεργειακές ανάγκες των ζωτικών μας οργάνων. Ο μεταβολισμός του κάθε ατόμου είναι μοναδικός, εξαιτίας της μοναδικής φυσικής κατασκευής και φυσιολογικής συμεπριφοράς του.

Ο BMR μειώνεται με την ηλικία και την απώλεια άλιπης μάζας σώματος. Η αυξημένη μάζα σώματος αυξάνει τον BMR. Η εμμηνόπαυση επηρεάζει το μεταβολικό ρυθμό, από τη στιγμή ου διαταράσσεται η ορμονική ισορροπία. Η ασθένεια, η προηγηθείσα κατανάλωση φαγητού και ποτού, η περιβαλλοντική θερμοκρασία και ο βαθμός stress μπορούν να επηρεάσουν την ενεργειακή δαπάνη ενός ατόμου.

Ο BMR υπολογίζεται επακριβώς με έμμεση θερμιδομετρία, μετρώντας την ανταλλαγή αερίων κατά τη διαδικασία της αναπνοής. Εδώ, χρησιμοποιούμε μια εξίσωση πρόβλεψης του BMR- ανάλογα με το βάρος, την ηλικία και το φύλο του ατόμου – που ενδεχομένως να έχει αποκλίσεις από την πραγματική τιμή.

 

Υπολόγισε το Βασικό σου Μεταβολισμό: