Εποχικότητα (Μήνες Παραγωγής Τροφίμων)

Εδώ, επιλέγοντας το αντίστοιχο τρόφιμο-προϊόν μπορείτε να δείτε την εποχικότητα του, δηλαδή τους μήνες του έτους που αυτό παράγεται φυσιολογικά: