Συνεργασίες

logossΗ  δια… της Τροφής δραστηριοποιείται ως δίκτυο συνεργατών και εταιρικά. Από το 2008 το δίκτυο μας μεγαλώνει διαρκώς και εξελίσσεται στην παροχή σύγχρονων διαιτολογικών και διατροφολογικών υπηρεσιών σε πολλαπλούς τομείς. Ποικίλες συνεργασίες μας αφορούν την παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών σε πολυχώρους όπως κέντρα αισθητικής και γυμναστήρια, την πληροφόρηση του κοινού για θέματα διατροφής και άσκησης μέσω ενημερωτικών δράσεων και μέσω εντύπων με αποκλειστική συνεργασία, αλλά και την εφαρμογή Προγραμμάτων Διατροφικής Παρέμβασης και Αγωγής Υγείας στο ανθρώπινο δυναμικό εταιριών με πολυάριθμο προσωπικό. Επιπρόσθετες συνέργιες μας εστιάζονται στη σύνταξη επιστημονικού υλικού για την τεκμηρίωση και την υποστήριξη διατροφικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής με την παράλληλη δυνατότητα οργάνωσης, διαχείρισης και εκτέλεσης καμπάνιας επικοινωνίας και προαγωγής τους, τόσο στο ευρύ καταναλωτικό κοινό όσο και σε ειδικούς υγείας. Τέλος το δίκτυο δια… της Τροφής συμμετέχει στη συμβουλευτική σε Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης εταιριών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής.  Εδώ βλέπετε το ενδεικτικό μας πελατολόγιο.