Τα social media μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσουν αποτελεσματικό όπλο που θα βοηθά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία, σύμφωνα με νέο επιστημονικό ισχυρισμό της American Heart Association.

 

Αυτό αναφέρεται στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού «Circulation». Η Jennifer S. Li, σημειώνει ότι η διαδικτυακή επικοινωνία και τα social media αποτελούν αυξανόμενο μέρος της ζωής μας και του γενικού δικτύου οικογένειας, φίλων και συναδέλφων. Οι φροντιστές υγείας θα πρέπει να αγκαλιάσουν τη δυνατότητα ως όπλο προαγωγής υγιούς αλλαγής συμπεριφοράς.

Η επιστημονική ομάδα αξιολόγησε έρευνες σε παρεμβάσεις με βάση το διαδίκτυο, για την απώλεια βάρους, την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών.

Η Li, του Duke University Medical Center στο Durham, δήλωσε ότι οι έρευνες που εξέτασε η ομάδα υποδεικνύουν ότι περισσότερη εμπλοκή των γονέων και περισσότερη επικοινωνία με συμβούλους και συναδέλφους συνδεόταν με μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας για παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά και εφήβους που συμμετείχαν σε διαδικτυακή παρέμβαση.

Παράγοντες που επηρέασαν την επιτυχία ήταν αν η υπόλοιπη οικογένεια εμπλεκόταν στην παρέμβαση, ο βαθμός της επικοινωνίας και οι πληροφορίες από σύμβουλο ή ομάδα στήριξης, καθώς και η συχνότητα με την οποία τα παιδιά και οι έφηβοι συνδέονταν στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούσαν τα προγράμματα.

Υπέρβαροι ή παχύσαρκοι άνθρωποι τείνουν να συμβιώνουν ή να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους με άλλους υπέρβαρους ή παχύσαρκους, σύμφωνα με την έρευνα.

Η Li δήλωσε ότι οι αθλητές τείνουν να συγχρωτίζονται με αθλητές και υπέρβαρα παιδιά κάνουν παρέα μεταξύ τους, έτσι που ενισχύουν τις διατροφικές συνήθειες των άλλων ή τις προτιμήσεις για δραστηριότητες αναψυχής.

Περίπου το 95% παιδιών 12 έως 17 ετών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο σπίτι ή το σχολείο. Επομένως, η διαδικτυακή παρέμβαση υγείας στα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να διερευνηθεί ως αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης ή ελέγχου του υπερβάλλοντος βάρους, δήλωσε η Li.

Η Li δήλωσε ότι έρευνες δείχνουν ότι ακόμα και σε εικονικά κοινωνικά δίκτυα οι άνθρωποι τείνουν να συνδέονται με άλλους που τους μοιάζουν. Έτσι αν αναπτυχθεί ένα δίκτυο υπέρβαρων παιδιών μπορεί να έχει επίδραση σε όλα επειδή αν κάποιος αρχίσει να κάνει υγιεινές αλλαγές οι άλλοι θα επηρεαστούν και θα ακολουθήσουν.

Οι συγγραφείς συνιστούν, οι γιατροί, ερευνητές και όσοι ασκούν πολιτική να επιβεβαιώσουν την προστασία της ιδιωτικότητας, να παρακολουθήσουν το αποτέλεσμα και να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της προαγωγής της υγείας από το κοινωνικό δίκτυο, για να δημιουργηθούν παρεμβάσεις που να αρχίζουν και να διατηρούν αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως αυτοπαρακολούθηση, δημιουργία στόχων και επίλυση προβλημάτων.

Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να παρασχεθούν στοιχεία για τους υπέρβαρους έφηβους, για να διαπιστωθεί αν διαφορές στο φύλο, την εθνικότητα, τη γεωγραφική τοποθεσία και το οικονομικό-κοινωνικό υπόβαθρο επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο δέσμευσης με τα social media και παρεμβάσεις ελέγχου του βάρους με βάση την τεχνολογία.

Η Li δήλωσε ότι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω των social media ως πρωταρχική πηγή επικοινωνίας με συνομηλίκους και χρειάζεται να βρεθούν οι παράγοντες που θα πρέπει να ενσωματωθούν σε αυτά, που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην έναρξη και διατήρηση της απώλειας βάρους σε παιδιά και εφήβους.

 

Πηγή: iatronet.gr

www.medicalnews.gr