Ο ΕΦΕΤ έλαβε πληροφόρηση από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές σχετικά με ανίχνευση Salmonella Thompson σε παρτίδες συσκευασμένου καπνιστού σολομού, οι οποίες παρήχθησαν από την ελληνική επιχείρηση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» στην Πρέβεζα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί θυγατρική μονάδα της ολλανδικής εταιρείας «Foppen Paling en Zalm», για λογαριασμό της οποίας γίνεται η ανωτέρω παραγωγή.

Ο ΕΦΕΤ προέβη άμεσα στις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία ενέργειες, ενημερώνοντας την επιχείρηση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ» για την ανάκληση/απόσυρση των επιμολυσμένων παρτίδων. Από τους σχετικούς ελέγχους και σύμφωνα με σχετική δήλωση της εταιρείας, προέκυψε η μη διακίνηση των επιμολυσμένων παρτίδων

καπνιστού σολομού και ότι δεν διακινεί κανένα από τα παραγόμενα σε αυτήν προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Αποκλειστικός πελάτης της είναι η μητρική εταιρεία «Foppen Paling en Zalm» στην Ολλανδία.

Οι σχετικοί έλεγχοι συνεχίζονται από κλιμάκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ Ηπείρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ενώ ο ΕΦΕΤ είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις ολλανδικές αρχές όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας, δήλωσε σχετικά : «Ο ΕΦΕΤ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λήψη ειδοποιήσεων (Alerts) που σχετίζονται με μη ασφαλή προϊόντα που διακινούνται εντός της Ε.Ε. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ ενημερώθηκαν για την ύπαρξη επιμολυσμένων παρτίδων του προϊόντος, αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν στους σχετικούς ελέγχους με τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Έχω δώσει εντολή για ενδελεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και των παραγόμενων από αυτή προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση».