Τα προβλήματα που σχετίζονται με το φαγητό επιφέρουν σημαντικό άγχος, που αφορά τις διατροφικές επιλογές αλλά και τα (πολλές φορές ψυχολογικά αναπόφευκτα) αντισταθμιστικά μέτρα. Όσο όμως η ανησυχία για την αυτοπειθαρχία στο φαγητό εντείνεται, φαίνεται πως το άγχος για τη γραμμή σώματος επηρεάζει περισσότερο απ’όσο φανταζόμασταν την ψυχολογία και τη διατροφική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με έρευνα του BMC Psychiatry, οι εγκέφαλοι γυναικών με βουλιμία αντιδρούν διαφορετικά στις εικόνες αδύνατων γυναικών, σε σχέση με μη βουλιμικές γυναίκες. Κάτι που υποδηλώνει ότι η θεραπεία της βουλιμίας θα πρέπει να επικεντρώνεται, σε κάποιο σημείο, και στην εικόνα σώματος του ασθενούς, και όχι αποκλειστικά στα κυρίαρχα προβλήματα με το φαγητό.

Η νευρολογική διαδικασία που οδηγεί στη βουλιμία, επιφέροντας υπερφαγικά επεισόδια και (αρκετά συχνά) καθαρτικές διαδικασίες, δεν είναι απόλυτα κατανοητή. Στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις γνώσεις για αυτόν τον τύπο συμπεριφοράς, ερευνητές από το King’s College London Institute of Psychiatry εξέτασαν εγκεφαλικά μοτίβα αποκρίσεων 21 γυναικών με βουλιμία και 23 χωρίς. Ανακάλυψαν ότι οι αποκρίσεις των δυο ομάδων διέφεραν μόνο όταν έβλεπαν εικόνες αδύνατων γυναικών.

Για να ερευνήσουν αυτή τη διαφοροποίηση, υπέβαλαν όλες τις γυναίκες σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία, ενώ έβλεπαν εικόνες φαγητού, αδύνατων γυναικών, ελέγχου και ενός μαύρου στυρού (ως βασικό σήμα). Πριν την προβολή των εικόνων, οι εθελόντριες είχαν λάβει οδηγίες «να φανταστούν ότι έτρωγαν το συγκεκριμένο φαγητό» και «να συγκρίνουν το σώμα τους με αυτά των εικόνων».

Όταν συνέκριναν τις εγκεφαλικές απιεκονίσεις, ανακάλυψαν ότι το τμήμα του εγκεφάλου που αφορά την αυτό-αντανάκλαση ενεργοποιηθήκε περισσότερο στις γυναίκες με βουλιμία, όταν αυτές έβλεπαν εικόνες αδύνατων γυναικών. Αντίθετα, στις εικόνες του φαγητού δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική διαφορά. Ωστόσο, και τα δυο είδη εικόνων είχαν ως αποτέλεσμα αυξημένη ανησυχία στις βουλιμικές γυναίκες, όπως μετρήθηκε κατά τη διάρκεια των τομογραφιών.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν λοιπόν πως η ψυχοθεραπεία για τη νευρογενή βουλιμία θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην εικόνα σώματος και όχι αποκλειστικά στο φαγητό και στα σχετικά με αυτό προβλήματα.

Γιώργος Μίλεσης, MSc

Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος

georgemiles9@gmail.com; milesis@diatistrofis.gr

Reference

Frederique Van den Eynde, Vincent Giampietro, Andrew Simmons, Rudolf Uher, Chris M Andrew, Philippe-Olivier Harvey, Iain C Campbell and Ulrike Schmidt. Brain responses to body image stimuli but not food are altered in women with bulimia nervosa. BMC Psychiatry 2013,13: 302 – doi:10.1186/1471-244X-13-302