Η κατάχρηση αλκοόλ, η παχυσαρκία και η κατάθλιψη φαίνεται ως πορεύονται χέρι – χέρι σε αρκετές γυναίκες, σύμφωνα με σχετική έρευνα. Οι McCarty και συνεργάτες 1 βρήκαν επίσης ότι περίπου οι μισοί εθελοντές, άντρες και γυναίκες, εμφάνισαν κάποιο από τα τρία αυτά προβλήματα σε ηλικίες μεταξύ 21 έως 30 ετών. Τα αποτελέσματα είναι όντως εντυπωσιακά, αν λάβουμε υπόψιν ότι τέθηκαν πολύ αυστηρά κριτήρια για τον ορισμό κατάχρησης αλκοόλ, κατάθλιψης και παχυσαρκία, στα πλαίσια της μελέτης.

Οι 776 συμμετέχοντες (393 άντρες και 383 γυναίκες) πέρασαν από συνέντευξη στις ηλικίες των 24, 27 και 30 ετών, όταν και ελέχθησαν για κατάχρηση οινοπνεύματος, σημαντικά επεισόδια κατάθλιψης και παχυσαρκία. Η μελέτη ξεκίνησε το 1985 (με τους εθελοντές σε ηλικία 21 ετών) και ακολούθησε πολυετής παρακολούθηση.

Στην ηλικία των 21 ετών, το 8% των γυναικών και το 12% των αντρών είχαν τουλάχιστον δύο από τα προαναφερθέντα προβλήματα. Με την πάροδο του χρόνου, η εμφάνιση τουλάχιστον ενός από τα προβλήματα έγινε πιο συχνή στις γυναίκες. Για τους άντρες, η μόνη σχέση που βρήκαν οι ερευνητές ήταν η μικρότερη πιθανότητα κατάθλιψης στους 27χρόνους σε σχέση με τους τριαντάρηδες. Αντίθετα, οι γυναίκες με κατάθλιψη στα 27, είχαν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ στα 30 έτη. Οι γυναίκες που είχαν προβλήματα με το αλκοόλ στα 24 έτη είχαν τετραπλάσιες πιθανότητες παχυσαρκίας στα 27 και διπλάσιες πιθανότητες κατάθλιψης στα 30 έτη. Επιπλέον, τα άτομα με μικρότερο εισόδημα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης κατάθλιψης και παχυσαρκίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η νοητική υπερανάλυση των αρνητικών συμβάντων συνιστά έναν από τους παράγοντες που συνδέουν παχυσαρκία, κατάθλιψη και κατάχρηση οινοπνεύματος. Φαίνεται λοιπόν πως οι γυναίκες – κατά κύριο λόγο – που σκέφτονται υπερβολικά τα γεγονότα της ημέρας, είναι πιο πιθανό να καταναλώσουν αλκοόλ ή φαγητό χωρίς να ελέγχουν τον εαυτό τους, προσπαθώντας τα αντιμετωπίσουν στρες και συναισθηματικά προβλήματα.

Το «τοξικό τρίγωνο» φαγητού, ποτού και υπερβολικής σκέψης μπορεί να αντιμετωπιστεί με φυσική δραστηριότητα, ασκήσεις ελέγχου σκέψης και διαχείρισης στρες. Βέβαια, το σημαντικότερο είναι να κατανοήσουμε ότι και τα τρία αυτά προβλήματα σχετίζονται με την ανταμοιβή που επιφυλάσσουμε στον εαυτό μας, στις καλές και στις κακές στιγμές. Αναγνωρίζοντας το κακό που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στο σώμα μας, κάνουμε το πρώτο βήμα για «γιατρευτούμε».

 

Προσαρμογή: Επιστημονική ομάδα δια…της Τροφής
1 C. A. McCarty, R. Kosterman, W. Alex Mason, E. McCauley, J. D. Hawkins, Todd I. Herrenkohl and L. J. Lengua. Longitudinal associations among depression, obesity and alcohol use disorders in young adulthood. General Hospital Psychiatry 2009; 31(Issue 5): 442-50