Να περπατάμε πριν ή μετά το γεύμα; Και αν ναι, πόση ώρα πριν ή μετά το γεύμα; Πόσο επηρεάζει η άσκηση την όρεξή μας; Το δεδομένο είναι ότι η κατανάλωση φαγητού βοηθά πολύ περισσότερο από την άσκηση στον περιορισμό της όρεξης (25-60% έναντι 5-20%) και κατ΄ επέκταση στο αίσθημα πληρότητας, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (4 ώρες ή περισσότερο έναντι 15 λεπτών).

Η παρούσα μελέτη εκτίμησε την επίδραση του χρόνου της άσκησης στην όρεξη και στους ορμονικούς ρυθμιστές της (π.χ.PYY3-36, γκρελίνη και λεπτίνη), σε μέτρια δραστήριους νεαρούς άντρες. Η λεπτίνη και το PYY3-36 φαίνεται ότι περιορίζουν την πρόσληψη φαγητού, ενώ η γκρελίνη αντίθετα την αυξάνει.

Δώδεκα άντρες εκτέλεσαν με τυχαία σειρά τρεις δραστηριότητες: (α) κατάναλωση γεύματος, (β) άσκηση 2 ώρες μετά το γεύμα και (γ) άσκηση 1 ώρα πριν το γεύμα. Το γεύμα της δοκιμασίας παρείχε 16,5 θερμίδες/κιλό βάρους, εκ των οποίων το 70% από λίπος, το 26% από υδατάνθρακες και το υπόλοιπο 4% από πρωτεΐνη. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο 50% της μέγιστης αναπνευστικής ικανότητας (VO2max) για 50 λεπτά. Μετρήθηκαν τα ποσοστά πείνας, οι συγκεντρώσεις λεπτίνης πλάσματος σε χρόνο 0, 1, 3, 5 και 7 ώρες μετά το γεύμα, οι συγκεντρώσεις PYY3-36 και γκρελίνης 0, 1, 3 και 7 ώρες μετά το γεύμα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η άσκηση που διεξήχθει 2 ώρες μετά το γεύμα παρέτεινε την αναστολή της όρεξης, που είχε ήδη προκαλέσει η κατανάλωση φαγητού. Επιπλέον, το PYY3-36 στο πλάσμα αυξήθηκε με την μεταγευματική άσκηση. Η άσκηση που προηγήθηκε του γεύματος, μείωσε την όρεξη και αύξησε τη συγκέντρωση γκρελίνης πλάσματος. Δεν ανιχνεύθηκε καμία διαφοροποίηση στα επίπεδα λεπτίνης πλάσματος που να σχετίζεται με το χρονικό πλαίσιο πραγματοποίησης της άσκησης (σε σχέση με το γεύμα).

Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο χρόνος άσκησης, σε σχέση με την κατανάλωση γεύματος, μπορεί να επηρεάσει την όρεξη και τους ορμονικούς ρυθμιστές της. Η μεταγευματική άσκηση μπορεί να επιτείνει την ανασταλτική επίδραση του γεύματος στην όρεξη. Αρκεί να περάσουν 2 ώρες μετά το τελευταίο γεύμα και να έχουμε ομαλή κατανομή φαγητού/ όρεξης στη διάρκεια της ημέρας.

 

Cheng M.H.Y., Bushnell D., Cannon D.T. and M. Kern. Appetite regulation via exercise prior or subsequent to high-fat meal consumption. Appetite 2009;52:193–198

 

Προσαρμογή: Βασίλης Μπελέκος Msc

Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος