Μια από τις σημαντικές ανακαλύψεις της ψυχολογικής διερεύνησης του ατόμου είναι ότι κάθε συμπεριφορά μας μπορεί, στην πραγματικότητα, να μας προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα. Σε περιόδους στρες, ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας – ακόμα και ψεύτικο – μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη διάθεση και, με τη σειρά της, σε ένα πραγματικό χαμόγελο. Τα χρωματιστά ρούχα, όταν δεν νιώθετε καλά, μπορούν να σας αλλάξουν λίγο τη διάθεση.

 

Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορούμε να ανακουφίσουμε το άγχος και να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας, προσέχοντας τη στάση του σώματος! Ερευνητές από το Ohio State University διαπίστωσαν ότι σε όσους δόθηκε η οδηγία να κάθονται ευθεία στις καρέκλες τους, είχαν περισσότερες πιθανότητες να πιστεύουν ότι οι έχουν τα κατάλληλα προσόντα για την εργασία τους, είχαν δηλαδή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως στάση του σώματός μας μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το πώς αντιλαμβανόμαστε τους άλλους μας, αλλά και πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας! Αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι από μας έχουν διδαχθεί ότι η όρθια στάση σώματος δίνει καλή εντύπωση στους άλλους, αλλά φαίνεται επίσης ότι η στάση μας μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 71 σπουδαστές που έλαβαν οδηγίες κατά την πληκτρολόγηση σε έναν υπολογιστή είτε να «καθίσουν ευθεία» και να «σπρώχνουν το στήθος τους», είτε «καθίσουν καμπουριασμένοι προς τα εμπρός» με «το πρόσωπό τους να κοιτά προς τα γόνατα». Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να αναφέρουν τρία θετικά ή αρνητικά τρία προσωπικά χαρακτηριστικά που να αφορούν τη μελλοντική επαγγελματική τους απόδοση στην εργασία. Μετά την ολοκλήρωση αυτού, οι ίδιοι οι σπουδαστές βαθμολόγησαν το πόσο καλοί επαγγελματίες θα γίνουν στο μέλλον.

Όταν λοιπόν οι μαθητές έγραψαν θετικές σκέψεις για τον εαυτό τους, βαθμολόγησαν τον εαυτό τους πιο υψηλά, όταν ήταν σε όρθια από την καμπουριασμένη στάση, διότι θεωρήθηκε η όρθια στάση οδήγησε σε εμπιστοσύνη και σε θετικές σκέψεις. Ωστόσο, όταν οι μαθητές έγραψαν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους, βαθμολόγησαν εαυτόν πιο αρνητικά σε όρθια από καμπουριασμένη στάση, διότι θεωρήθηκε ότι η όρθια στάση οδήγησε σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις ακόμα και υπό αρνητική κριτική.

Η μελέτη υπογραμμίζει την επιρροή της γλώσσας του σώματος στα επίπεδα του άγχους. Μπορεί να επηρεάσει τη θετική άποψη που έχουν τρίτοι για σας, αλλά και τη δική σας αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.

Αποκτήστε μεγαλύτερη επίγνωση του της στάσης του σώματός σας. Καθίστε ευθεία και μην καμπουριάζετε, χαλαρώστε τους ώμους σας, αναπνεύστε από την κοιλιά σας (εάν έχετε συνειδητοποιήσει ότι η αναπνοή σας είναι ρηχή), δοκιμάστε ασκήσεις αναπνοής. Χαμογελάστε!

Προσαρμογή: Επιστημονική ομάδα δια…της Τροφής

Source:
Briñol P., Petty R.E. and B. Wagner. Body posture effects on self-evaluation: A self-validation approach. Eur J Soc Psychology 2009; 39 (6):1053 – 64