Η διαχείριση του χρόνου αναφέρεται σε ένα εύρος ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρόνου όταν απαιτείται η ολοκλήρωση ειδικών στόχων, σχεδίων και προγραμμάτων. Περιλαμβάνονται λοιπόν δραστηριότητες όπως, ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, η ανάθεση έργων, ο καθορισμός στόχων και η θέσπιση προτεραιοτήτων. Αρχικά, ο όρος αυτός αφορούσε δραστηριότητες σχετικές με τον εργασιακό χώρο αλλά πλέον αγγίζει και τις διαστάσεις του προσωπικού χρόνου και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων και περιγράφει την ικανότητά τους να ιεραρχούν, να προγραμματίζουν και να εκτελούν δραστηριότητες που τους προκαλούν προσωπική ευχαρίστηση, ελέγχοντας την αλληλουχία των γεγονότων της ζωής τους.

Τα οφέλη από την διαδικασία διαχείρισης χρόνου είναι πολλά και αφορούν τόσο το προσωπικό όσο και το επαγγελματικό επίπεδο των ατόμων. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής:

1). Έλεγχος: η διαχείριση του χρόνου επιτρέπει στο άτομο να αυξήσει τον έλεγχο της ζωής του, γνωρίζοντας ακριβώς τι χρειάζεται να πραγματοποιήσει κάθε μέρα και έχοντας ένα πλάνο ότι κάθε μέρα ολοκληρώθηκαν οι δραστηριότητες που έπρεπε. Έτσι, η ζωή του και ο χρόνος που περνάει δεν αφήνονται στον παράγοντα τύχη.

2). Παραγωγικότητα: Συνήθως , όταν κάποιος δεν διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του, έχει πολλές δραστηριότητες και ελάχιστο χρόνο για να τις πραγματοποιήσει. Έτσι, μέσω των τεχνικών διαχείρισης του χρόνου, το άτομο κατορθώνει να αυξήσει την παραγωγικότητά του ολοκληρώνοντας σταδιακά τις διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με το επίπεδο σημαντικότητάς τους.

3). Αυτοπεποίθηση: η αυτοπεποίθηση που απορρέει λόγω της διαχείρισης του χρόνου οφείλεται κυρίως στην απόκτηση ελέγχου της ζωής καθώς το άτομο συνειδητοποιεί ότι κατορθώνει να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες που έχει ξεκινήσει.

4). Διασκέδαση: η διαχείριση του χρόνου επιτρέπει στο άτομο να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό του αφού του επιτρέπει να θέτει προτεραιότητες και να ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που επείγουν και του προκαλούν πίεση, έχοντας έπειτα χρόνο για προσωπική ευχαρίστηση.

5). Δυνατότητα για εκπλήρωση στόχων: η σωστή διαχείριση χρόνου επιτρέπει στο άτομο να εκπληρώνει μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ικανοποίησης του ατόμου και μειώνοντας τα ενοχικά του αισθήματα που συνήθως απορρέουν από την ανεπιτυχή ολοκλήρωση των στόχων που έχει αρχικά θέσει.

6). Μείωση του στρες: μέσω της απόκτησης ελέγχου που προκύπτει από την διαχείριση του χρόνου, το άτομο ελέγχει τον ίδιο του τον εαυτό και εξασφαλίζει μια υγιή ρουτίνα, απαλλαγμένη από το στρες.

Επίσης, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου συνδέεται θετικά και με την αποτελεσματικότητα του ατόμου στον εργασιακό του χώρο, μειώνοντας το εργασιακό στρες και ενισχύοντας την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Θεωρείται ένας από τους πιο απλούς και οικονομικούς τρόπους για τους οργανισμούς για να καταφέρει το άτομο ως εργαζόμενος να μειώσει και να διαχειριστεί το στρες του.

Ακόμη, πλήθος ερευνών συνδέουν την διαχείριση του χρόνου με μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και σωματικών συμπτωμάτων, με μειωμένο επίπεδο έντασης στην εργασία, μειωμένη σωματική ένταση και αυξημένα επίπεδα επαγγελματικής και προσωπικής ικανοποίησης.

Αγγελική Ζαφειροπούλου Msc

Ψυχολόγος

www.therapy-center.gr