Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)/ Body Mass Index (BMI)

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) είναι ένα στατιστικό εργαλείο που συγκρίνει το ύψος ενός ατόμου με το βάρος του. Παρότι δεν προσδιορίζει άμεσα το ποσοστό σωματικού λίπους, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης του υγιούς σωματικού βάρους, βάσει του αναστήματος. Χρησιμοποιείται ευρεώς ως κριτήριο για τη διάγνωση προβλημάτων παχυσαρκίας ή ανορεξίας. Το πλεονάζον ή υπολειπόμενο βάρος βέβαια, αντικατοπτρίζει το ποσοστό του σωματικού λίπους, αν και ο ΔΜΣ επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες,όπως η μυική μάζα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι ΔΜΣ μικρότερος του 18,5 kg/m2, είναι πιθανόν ενδεικτικός υποσιτισμού, διατροφικής διαταραχής ή αντίστοιχων προβλημάτων υγείας. Επίσης, ΔΜΣ μεγαλύτερος του 25 kg/m2 υποδεικνύει υπέρβαρο άτομο, ενώ ΔΜΣ μεγαλύτερος του 30 kg/m2 υποδεικνύει παχυσαρκία. Η παρακάτω κατηγοριοποίηση ισχύει μόνο για ηλικίες 18 και άνω.

Κατάταξη ατόμου

Εύρος ΔΜΣ (kg/m2)

Κατάταξη ατόμου

Εύρος ΔΜΣ (kg/m2)

Σημαντικά ελλιποβαρές

<16

Παχυσαρκο τύπου II

35-40

Ελλιποβαρές

16,5-18,4

Σημαντικά παχύσαρκο

40-45

Φυσιολογικό

18,5-24,9

Νοσηρά παχύσαρκο

45-50

Υπέρβαρο

25-29,9

Υπερπαχύσαρκο

50-60

Παχυσαρκο τύπου I

30-35

Οι κατηγορίες του ΔΜΣ δεν λαμβάνουν υπόψιν το μέγεθος του σκελετού και τη μυική μάζα, όπως επίσης δεν συμπεριλαμβάνουν τις διακυμάνσεις του λίπους, της οστικής μάζας, των σωματικών υγρών κ.α. Ένα βασικό πρόβλημα, ειδικά για τους αθλητές, είναι ότι ο μυικός ιστός είναι πιο πυκνός από το λίπος. Οπότε, κάποιοι αθλητές εμφανίζονται «υπέρβαροι» ή «παχύσαρκοι» σύμφωνα με το ΔΜΣ.

Τα υπέρβαρα άτομα ή όσα έχουν ΔΜΣ μεγαλύτερο του 30 kg/m2, έχουν – σε σχέση με ένα άτομο φυσιολογικού βάρους – αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ή σακχαρώδη διαβήτη, όταν συνυπάρχουν 2 τουλάχιστον παράγοντες κινδύνου: αρτηριακή υπέρταση, αυξημένη γλυκόζη νηστείας, αυξημένα λιπίδια αίματος, κάπνισμα, καθιστική ζωή, οικογενειακό ιστορικό. Όταν ο ΔΜΣ ξεπερνά το 40 kg/m2 (σοβαρή παχυσαρκία), τα παραπάνω κιλά – κατ’ επέκταση το σωματικό λίπος – γίνονται πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας, ευνοώντας μια σειρά νόσων/ συμβάντων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή επεισόδια, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κάποιοι τύποι καρκίνου κ.α.

Υπολόγισε τον Δείκτη Μάζας Σώματος: