Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority) εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2013 νέα οδηγία αναφορικά με τη χρήση και την ασφάλεια της ασπαρτάμης και των παραγώγων της. Όπως προκύπτει από την εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) με βάση την επιστημονική έρευνα σε ανθρώπους και ζώα, το συγκεκριμένο γλυκαντικό είναι ασφαλές για κατανάλωση, στις ποσότητες που συνήθως χρησιμοποιούμε.

Η Δρ. Alicja Mortensen, πρόεδρος του EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources Added to Foods (ANS Panel), αναφέρει πως «η άποψη αυτή αντιπροσωπεύει μια από τις πολυσήμαντες εκτιμήσεις κινδύνου αναφορικά με την ασπαρτάμη, πρόκειται για ένα βήμα μπροστά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή στη θεμελίωση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων και κανονισμών για τα τροφικά πρόσθετα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι ειδικοί του ANS Panel αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και μετά από διεξοδική ανάλυση, κατέληξαν ότι η παρούσα Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (Acceptable Daily Intake, ADI) των 40mg/kg βάρους/μέρα είναι ασφαλής για το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, για τους πάσχοντες από φαινυλκετονουρία (PKU), το ADI δεν ισχύει, καθώς θα πρέπει να ακολουθούν διατροφή φτωχή σε φαινυλαλανίνη (αμινοξύ που συνιστά παράγωγο της ασπαρτάμης).

Μετά από διεξοδική μελέτη ερευνών σε ανθρώπους και ζώα, οι ειδικοί απέκλεισαν την πιθανότητα η ασπαρτάμη να βλάπτει το γονιδίωμα προκαλώντας καρκινογένεση. Κατέληξαν επίσης ότι δεν βλάπτει τον εγκέφαλο ή το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά ή τη γνωσιακή λειτουργία σε παιδιά και ενηλίκους. Αναφορικά με την εγκυμοσύνη, το ANS Panel σημείωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το αναπτυσσόμενο έμβρυο, από την έκθεση στη φαινυλαλανίνη που προέρχεται από την ασπαρτάμη, στα πλαίσια του παρόντος ADI (με εξαίρεση τις ασθενείς με φαινυλκετονουρία.

Επιπλέον, αναφέρουν ότι τα προϊόντα διάσπασης της ασπαρτάμης (φαινυλαλανίνη, μεθανόλη και ασπαρτικό οξύ) είναι επίσης παρόντα σε άλλα τρόφιμα (π.χ. η μεθανόλη απαντάται σε φρούτα και λαχανικά). Η συνεισφορά αυτών των προϊόντων στη συνολική διατροφική έκθεση είναι συνολικά μικρή.

Sources:

European Food Safety Authority, EFSA completes full risk assessment on aspartame and concludes it is safe at current levels of exposure. Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/131210.htm

European Food Safety Authority, Output of the public consultation on the draft EFSA scientific opinion on the re-evaluation of aspartame (E951) as a food additive. Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/523e.htm

European Food Safety Authority, Statement on two reports published after the closing date of the public consultation of the draft Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3504.htm

European Food Safety Authority, Scientific Opinion on the re-evaluation of aspartame (E 951) as a food additive. Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3496.htm