Η παχυσαρκία είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μειωμένη άσκηση και την αυξημένη κατανάλωση φαγητού. Η θέαση τηλεόρασης επηρεάζει και τους δυο παράγοντες, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος τρώει ενώ βλέπει τηλεόραση. Πλήθος ερευνών έχουν συνδέσει τη θέαση τηλεόρασης με την παχυσαρκία. Μια πρώτη υπόθεση, ήταν ότι οι άνθρωποι έτρωγαν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού ενώ παρακολουθούσαν τηλεόραση. Όντως, αναφέρθηκε σχετικά αυξημένη κατανάλωση φαγητού όταν τουλάχιστον ένα γεύμα έλαβε χώρα μπροστά στην τηλεόραση.

H παρακολούθηση τηλεόρασης αυξάνει την καταναλισκόμενη ποσότητα ενεργειακά πυκνών, εύγευστων και παρόμοιων τροφίμων. Επιπλέον, αυξάνει το χρονικό διάστημα που τρώμε με υψηλό ρυθμό, κάτι που συνεπάγεται ότι τα γαστρικά, εντερικά και συμπεριφορικά σήματα για τον τερματισμό του γεύματος δεν ήταν αποτελεσματικά, σε αντίθεση με το γεύμα υπό μουσική που εφαρμόστηκε στην ομάδα ελέγχου.

Blass EM, Anderson DR, Kirkorian HL, Pempek TA, Price I and MF Koleini. On the road to Obesity: Television viewing increases intake of high-density foods. Physiology & Behavior 2006;88:597-604

Προσαρμογή: Η επιστημονική ομάδα δια…της Τροφής