Στα πλαίσια της ημέρας επαγγελμάτων ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος Δημήτρης Πέτσιος προσκλήθηκε από το σχολείο Αυγουλέα-Λιναρδάτου. Η ομιλία του προς τα παιδιά σχετίστηκε με τη φύση και τις προοπτικές του επαγγέλματος του διαιτολόγου.

 

Κατά την ομιλία ασχολήθηκε με εύρος σχετικών θεμάτων όπως:

  • Η διάρκεια σπουδών
  • Οι απαιτούμενες δεξιότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας
  • Οι τομείς δραστηριοποίησης και οι προοπτικές
  • Οι επαγγελματικές επιλογές
  • Θέματα προς διερεύνηση
  • Εκπροσώπηση

 

Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο της διαιτολογίας και της διατροφής, οπότε ο ανταγωνισμός στο μέλλον στον κλάδο προμηνύεται σκληρός!