Έρευνες έχουν δείξει ότι η παχυσαρκία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οιστρογόνο-εξαρτώμενων μορφών καρκίνου του μαστού, στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Στην κατεύθυνση αυτή, μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι η παχυσαρκία μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, μιας επιθετική μορφής της νόσου που δεν τροφοδοτείται από οιστρογόνα και συνήθως έχει κακή πρόγνωση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 155.723 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που συμμετείχαν στη μεγάλης κλίμακας μελέτη Women’s Health Initiative. Οι γυναίκες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα, το ύψος και το βάρος τους. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματός τους (ΔΜΣ). Οι γυναίκες στο υψηλότερο τεταρτημόριο είχαν ΔΜΣ τουλάχιστον 30, ενδεικτικό παχυσαρκίας.

Μετά από περίοδο παρακολούθησης για 7,9 χρόνια κατά μ.ο., διαγνώστηκαν 2.610 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θετικό σε οιστρογονικούς υποδοχείς, ενώ 307 διαγνώστηκαν με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες με το υψηλότερο ΔΜΣ είχαν 35% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού και 39% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άλλα είδη καρκίνου του μαστού, συγκριτικά με αυτές με το χαμηλότερο ΔΜΣ.

Επιπλέον, οι γυναίκες που ασκούνταν περισσότερο είχαν κινδύνευαν λιγότερο να αναπτύξουν τόσο καρκίνο του μαστού θετικό σε οιστρογονικούς υποδοχείς όσο και τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού, σε σύγκριση με εκείνες που δεν ασκούνταν.

Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να καθοριστεί το πώς η παχυσαρκία μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Γιώργος Μίλεσης, MSc

Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος

georgemiles9@gmail.com

References
Phipps AI, Chlebowski RT, Prentice R, et al. Body size, physical activity, and risk of triple-negative and estrogen receptor-positive breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Mar;20(3):454-63.