Μια εργασία που δημοσιεύθηκε στο Obesity Reviews συγκρίνει τις νευρολογικές απαντήσεις προς (αυτό)ανταμοιβή σε παχύσαρκα άτομα και σε εθισμένους σε ουσίες ή μη (π.χ. τζόγος).

overeating_720

Η μελέτη συγκρίνει παλαιότερες εργασίες που αφορούν τις νευρολογικές απαντήσεις σε ερεθίσματα (εικόνες φαγητού ή σχετιζόμενες με φάρμακα). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι εθισμένοι σε ουσίες και οι παχύσαρκοι, είχαν αυξημένη δραστηριότητα στο τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη συναισθηματική διαχείριση, το φόβο και την ανησυχία (δεξιά αμυγδαλή) και στο τμήμα εκείνο που σχετίζεται με την ανταμοιβή από κατάχρηση φαρμάκων/ναρκωτικών, φαγητού και σεξουαλικής συμπεριφοράς (επικλινής πυρήνας) σε απάντηση στα ερεθίσματα.

Παρότι οι νευρολογικές ομοιότητες μεταξύ εθισμού σε ουσίες και παχυσαρκίας είναι συγκριτικά μικρή, εντοπίζονται σε εγκεφαλικές περιοχές κρίσιμες για την διαχείριση της ανταμοιβής και της διάκρισης προεξέχουσας επιλογής (πως ένα πράγμα ξεχωρίζει).

Μια εξήγηση για αυτές τις ομοιότητες είναι ότι η αυξημένη προσοχή επί του ερεθίσματος προς ανταμοιβή μπορεί να σχετίζεται με την παρουσία ψυχαναγκαστικής συμπεριφοράς ή κάποιου βαθμού δυσκολίας στον έλεγχο της παρόρμησης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η υπερφαγία μπορεί να περιγραφεί περισσότερο ως μια αλληλουχία με αυξημένο βαθμό ψυχαναγκαστική διατροφικής συμπεριφοράς, απ’ ότι ως εθισμός.

Η απάντηση λοιπόν στη διαχείριση τέτοιων ασθενών φαίνεται να βρίσκεται στον έλεγχο της παρόρμησης, περισσότερο από κάθε μοτίβο εθιστικής συσχέτισης φαγητού και διάθεσης.

Γιώργος Μίλεσης, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος
georgemiles9@gmail.com

References
I. Garcia-Garcia, A. Horstmann, M. A. Jurado, M. Garolera, S. J. Chaudhry, D. S. Margulies, A. Villringer and J. Neumann Reward processing in obesity, substance addiction and non-substance addiction, Obesity Reviews 2014, DOI: 10.1111/obr.12221, published online 29 September 2014.