Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι διαφημίσεις των τροφίμων προκαλούν τους ανθρώπους να σκέφτονται το φαγητό. Έχει φανεί, επίσης, ότι οι διαφημίσεις των τροφίμων μπορούν να οδηγήσουν τους υπέρβαρους και παχύσαρκους ανθρώπους να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού, ενώ τους προκαλούν να τρώνε συχνότερα.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας, οι διαφημίσεις των προϊόντων διατροφής δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο τον εγκέφαλο των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων και εκείνων με φυσιολογικό βάρος.

Στην έρευνα εξετάστηκε κατά πόσο η έκθεση στη διαφήμιση των τροφίμων οδήγησε σε περισσότερες σκέψεις σε σχέση με τα τρόφιμα και το κίνητρο στους συμμετέχοντες να φάνε.

Οι Αυστραλοί ερευνητές διεξήγαγαν 2 πειράματα με 160 προπτυχιακούς φοιτητές με κανονικό βάρος και 124 υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Μετά την έκθεσή τους σε γενικές τηλεοπτικές διαφημίσεις και την έκθεση σε ένα μίγμα τηλεοπτικών διαφημίσεων όπου συμπεριλαμβάνονταν διαφημίσεις τροφίμων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφράσουν με λέξεις τα συναισθήματα που τους είχαν δημιουργηθεί. Τους ζητήθηκε επίσης να βαθμολογήσουν την επιθυμία τους να φάνε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι με την έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων αυξήθηκε ο αριθμός των λέξεων που σχετίζονταν με τρόφιμα και διατροφή. Διαπίστωσαν, επίσης, ότι αυξήθηκε η επιθυμία να φάνε στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.

Έτσι, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αυξημένη έκθεση σε διαφημίσεις με τρόφιμα παρέχει ένα μηχανισμό σύνδεσης μεταξύ της διαφήμισης και της κατανάλωσης τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα, τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα παρουσιάζουν αυξημένη ενεργοποίηση στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου ως απάντηση στα συνθήματα των τροφίμων. Αυτή η ενισχυμένη αντίληψη και προτίμηση για το φαγητό μπορεί να κάνει τα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα ιδιαίτερα ευάλωτα, όταν βλέπουν διαφημίσεις τροφίμων. Μια λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η καλλιέργεια του αυτοέλεγχου των ατόμων που είναι πιο ευάλωτα να επηρεαστούν από την παρακολούθηση των διαφημίσεων τροφίμων.

Τα άτομα φυσιολογικού βάρους, αντίθετα, που δίνουν μεγαλύτερη προσοχή προς τα συνθήματα των τροφίμων, κρατούν πιο θετικές στάσεις για το φαγητό και είναι πρόθυμα να δουλέψουν σκληρότερα για τα οφέλη του οργανισμού τους, επιλέγοντας υγιεινότερα τρόφιμα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της διαφήμισης τροφίμων είναι σημαντική- παίζει καθοριστικό ρόλο στην παχυσαρκία.

mednutrition.gr